SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA KROSNO – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA KROSNO

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA KROSNO – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA KROSNO

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Krosno

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Krosno odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Krosno oraz szkoły instruktorów nurkowania  Krosno BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Krosno odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Krosno gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Krosno – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Krosno lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Krosno Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Krosno w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Krosno Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Krosno IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Krosno

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Krosno w szkole instruktorów nurkowania Krosno jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Krosno jako instruktor nurkowania Krosno to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Krosno , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Krosno  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Krosno . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Krosno  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Krosno    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Krosno   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Krosno  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Krosno aby zostać instruktorem nurkowania Krosno  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Krosno . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Krosno zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Krosno poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Krosno , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Krosno prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Krosno  z każdego miasta w  Polsce .

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Krosno w szkole Instruktorów nurkowania Krosno , kurs na instruktora nurkowania   Krosno w szkole Instruktorów nurkowania Krosno

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Krosno , lub Assistant Instructor Krosno    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Krosno  w Szkole Instruktorów nurkowania Krosno  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Krosno został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Krosno  IANTD lub Asystenta Instruktora Krosno    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Krosno    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Krosno  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Krosno  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Krosno    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Krosno    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Krosno  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Krosno i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Krosno   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Krosno   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Krosno
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Krosno   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Krosno muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Krosno w Szkole Instruktorów nurkowania Krosno IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Krosno w  Szkole Instruktorów nurkowania Krosno IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Krosno w  Szkole Instruktorów nurkowania Krosno OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Krosno (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Krosno

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Krosno lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Krosno , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Krosno od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Krosno Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Krosno w  Szkole Instruktorów nurkowania Krosno

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Krosno po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Krosno możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Krosno w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Krosno nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Krosno Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Krosno Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Krosno Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Krosno Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Krosno Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Krosno Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Krosno Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Krosno Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Krosno Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Krosno Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Krosno Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Krosno Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Krosno Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Krosno Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Krosno Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Krosno Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Krosno Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Krosno Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Krosno Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Krosno Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Krosno Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Krosno Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Krosno Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Krosno Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Krosno Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Krosno Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Krosno Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Krosno Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Krosno Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Krosno Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Krosno Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Krosno Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Krosno Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Krosno Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Krosno Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Krosno open water crossover Krosno Szkole Instruktorów nurkowania Krosno

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Krosno  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Krosno     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Krosno Kursu instruktora nurkowania open water crossover Krosno w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Krosno do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Krosno przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Krosno  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Krosno wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Krosno . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Krosno  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Krosno możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Krosno Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Krosno Technical Wrek Iantd