SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA LEGNICA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA LEGNICA

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA LEGNICA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA LEGNICA

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Legnica

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Legnica odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Legnica oraz szkoły instruktorów nurkowania  Legnica BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Legnica odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Legnica gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Legnica – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Legnica lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Legnica Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Legnica w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Legnica Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Legnica IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Legnica

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Legnica w szkole instruktorów nurkowania Legnica jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Legnica jako instruktor nurkowania Legnica to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Legnica , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Legnica  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Legnica . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Legnica  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Legnica    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Legnica   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Legnica  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Legnica aby zostać instruktorem nurkowania Legnica  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Legnica . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Legnica zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Legnica poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Legnica , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Legnica prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Legnica  z każdego miasta w  Polsce .

 

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Legnica w szkole Instruktorów nurkowania Legnica , kurs na instruktora nurkowania   Legnica w szkole Instruktorów nurkowania Legnica

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Legnica , lub Assistant Instructor Legnica    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Legnica  w Szkole Instruktorów nurkowania Legnica  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Legnica został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Legnica  IANTD lub Asystenta Instruktora Legnica    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Legnica    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Legnica  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Legnica  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Legnica    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Legnica    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Legnica  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Legnica i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Legnica   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Legnica   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Legnica
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Legnica   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Legnica muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Legnica w Szkole Instruktorów nurkowania Legnica IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Legnica w  Szkole Instruktorów nurkowania Legnica IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Legnica w  Szkole Instruktorów nurkowania Legnica OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Legnica (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Legnica

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Legnica lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Legnica , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Legnica od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Legnica Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Legnica w  Szkole Instruktorów nurkowania Legnica

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Legnica po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Legnica możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Legnica w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Legnica nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Legnica Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Legnica Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Legnica Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Legnica Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Legnica Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Legnica Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Legnica Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Legnica Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Legnica Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Legnica Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Legnica Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Legnica Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Legnica Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Legnica Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Legnica Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Legnica Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Legnica Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Legnica Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Legnica Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Legnica Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Legnica Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Legnica Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Legnica Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Legnica Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Legnica Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Legnica Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Legnica Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Legnica Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Legnica Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Legnica Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Legnica Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Legnica Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Legnica Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Legnica Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Legnica Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Legnica open water crossover Legnica Szkole Instruktorów nurkowania Legnica

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Legnica  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Legnica     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Legnica Kursu instruktora nurkowania open water crossover Legnica w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Legnica do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Legnica przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Legnica  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Legnica wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Legnica . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Legnica  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Legnica możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Legnica Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Legnica Technical Wrek Iantd