SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA ŁOMZA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA ŁOMZA

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA ŁOMZA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA ŁOMZA

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Łomża

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Łomża odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Łomża oraz szkoły instruktorów nurkowania  Łomża BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Łomża odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Łomża gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Łomża – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Łomża lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Łomża Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Łomża w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Łomża Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Łomża IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Łomża

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Łomża w szkole instruktorów nurkowania Łomża jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Łomża jako instruktor nurkowania Łomża to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Łomża , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Łomża  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Łomża . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Łomża  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Łomża    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Łomża   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Łomża  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Łomża aby zostać instruktorem nurkowania Łomża  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Łomża . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Łomża zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Łomża poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Łomża , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Łomża prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Łomża  z każdego miasta w  Polsce .

 

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Łomża w szkole Instruktorów nurkowania Łomża , kurs na instruktora nurkowania   Łomża w szkole Instruktorów nurkowania Łomża

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Łomża , lub Assistant Instructor Łomża    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Łomża  w Szkole Instruktorów nurkowania Łomża  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Łomża został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Łomża  IANTD lub Asystenta Instruktora Łomża    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Łomża    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Łomża  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Łomża  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Łomża    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Łomża    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Łomża  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Łomża i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Łomża   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Łomża   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Łomża
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Łomża   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Łomża muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Łomża w Szkole Instruktorów nurkowania Łomża IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Łomża w  Szkole Instruktorów nurkowania Łomża IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Łomża w  Szkole Instruktorów nurkowania Łomża OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Łomża (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Łomża

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Łomża lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Łomża , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Łomża od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Łomża Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Łomża w  Szkole Instruktorów nurkowania Łomża

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Łomża po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Łomża możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Łomża w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Łomża nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Łomża Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Łomża Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Łomża Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Łomża Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Łomża Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Łomża Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Łomża Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Łomża Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Łomża Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Łomża Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Łomża Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Łomża Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Łomża Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Łomża Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Łomża Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Łomża Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Łomża Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Łomża Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Łomża Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Łomża Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Łomża Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Łomża Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Łomża Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Łomża Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Łomża Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Łomża Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Łomża Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Łomża Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Łomża Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Łomża Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Łomża Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Łomża Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Łomża Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Łomża Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Łomża Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Łomża open water crossover Łomża Szkole Instruktorów nurkowania Łomża

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Łomża  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Łomża     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Łomża Kursu instruktora nurkowania open water crossover Łomża w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Łomża do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Łomża przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Łomża  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Łomża wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Łomża . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Łomża  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Łomża możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Łomża Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łomża Technical Wrek Iantd