SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA OSTROŁEKA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA OSTROŁEKA

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA OSTROŁEKA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA OSTROŁEKA

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Ostrołęka

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Ostrołęka odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Ostrołęka oraz szkoły instruktorów nurkowania  Ostrołęka BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Ostrołęka odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Ostrołęka gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Ostrołęka – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Ostrołęka lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Ostrołęka Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Ostrołęka w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Ostrołęka Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Ostrołęka IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Ostrołęka

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Ostrołęka w szkole instruktorów nurkowania Ostrołęka jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Ostrołęka jako instruktor nurkowania Ostrołęka to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Ostrołęka , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Ostrołęka  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Ostrołęka . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Ostrołęka  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Ostrołęka    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Ostrołęka   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Ostrołęka  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Ostrołęka aby zostać instruktorem nurkowania Ostrołęka  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Ostrołęka . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Ostrołęka zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Ostrołęka poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Ostrołęka , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Ostrołęka prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Ostrołęka  z każdego miasta w  Polsce .

 

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Ostrołęka w szkole Instruktorów nurkowania Ostrołęka , kurs na instruktora nurkowania   Ostrołęka w szkole Instruktorów nurkowania Ostrołęka

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Ostrołęka , lub Assistant Instructor Ostrołęka    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Ostrołęka  w Szkole Instruktorów nurkowania Ostrołęka  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Ostrołęka został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Ostrołęka  IANTD lub Asystenta Instruktora Ostrołęka    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Ostrołęka    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Ostrołęka  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Ostrołęka  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Ostrołęka    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Ostrołęka    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Ostrołęka  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Ostrołęka i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Ostrołęka   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Ostrołęka   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Ostrołęka
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Ostrołęka   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Ostrołęka muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Ostrołęka w Szkole Instruktorów nurkowania Ostrołęka IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Ostrołęka w  Szkole Instruktorów nurkowania Ostrołęka IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Ostrołęka w  Szkole Instruktorów nurkowania Ostrołęka OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Ostrołęka (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Ostrołęka

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Ostrołęka lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Ostrołęka , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Ostrołęka od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Ostrołęka Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Ostrołęka w  Szkole Instruktorów nurkowania Ostrołęka

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Ostrołęka po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Ostrołęka możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Ostrołęka w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Ostrołęka nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Ostrołęka Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Ostrołęka Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Ostrołęka Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Ostrołęka Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Ostrołęka Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Ostrołęka Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Ostrołęka Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Ostrołęka Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Ostrołęka Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Ostrołęka Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Ostrołęka Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Ostrołęka open water crossover Ostrołęka Szkole Instruktorów nurkowania Ostrołęka

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Ostrołęka  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Ostrołęka     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Ostrołęka Kursu instruktora nurkowania open water crossover Ostrołęka w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Ostrołęka do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Ostrołęka przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Ostrołęka  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Ostrołęka wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Ostrołęka . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Ostrołęka  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Ostrołęka możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Ostrołęka Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Ostrołęka Technical Wrek Iantd