SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA PIOTRKÓW TRYBUNALKI – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA PIOTRKÓW TRYBUNALKI

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA PIOTRKÓW TRYBUNALKI – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA PIOTRKÓW TRYBUNALKI

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Piotrków Trybunalski

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Piotrków Trybunalski odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Piotrków Trybunalski oraz szkoły instruktorów nurkowania  Piotrków Trybunalski BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Piotrków Trybunalski gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Piotrków Trybunalski lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Piotrków Trybunalski IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Piotrków Trybunalski

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Piotrków Trybunalski w szkole instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski jako instruktor nurkowania Piotrków Trybunalski to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Piotrków Trybunalski  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Piotrków Trybunalski    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Piotrków Trybunalski   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Piotrków Trybunalski  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Piotrków Trybunalski aby zostać instruktorem nurkowania Piotrków Trybunalski  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Piotrków Trybunalski . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Piotrków Trybunalski , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Piotrków Trybunalski prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski  z każdego miasta w  Polsce

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Piotrków Trybunalski w szkole Instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski , kurs na instruktora nurkowania   Piotrków Trybunalski w szkole Instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Piotrków Trybunalski , lub Assistant Instructor Piotrków Trybunalski    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski  w Szkole Instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Piotrków Trybunalski  IANTD lub Asystenta Instruktora Piotrków Trybunalski    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Piotrków Trybunalski    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Piotrków Trybunalski  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Piotrków Trybunalski    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski w Szkole Instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski w  Szkole Instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski w  Szkole Instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Piotrków Trybunalski (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Piotrków Trybunalski

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Piotrków Trybunalski lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Piotrków Trybunalski , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Piotrków Trybunalski od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ukończony kurs EFR Piotrków Trybunalski Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski w  Szkole Instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Piotrków Trybunalski możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Piotrków Trybunalski Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Piotrków Trybunalski open water crossover Piotrków Trybunalski Szkole Instruktorów nurkowania Piotrków Trybunalski

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Piotrków Trybunalski  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Piotrków Trybunalski     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Piotrków Trybunalski Kursu instruktora nurkowania open water crossover Piotrków Trybunalski w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Piotrków Trybunalski do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Piotrków Trybunalski przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Piotrków Trybunalski  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Piotrków Trybunalski wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Piotrków Trybunalski . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Piotrków Trybunalski  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Piotrków Trybunalski możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Piotrków Trybunalski Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Piotrków Trybunalski Technical Wrek Iantd