SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA RZESZÓW – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA RZESZÓW

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA RZESZÓW – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA RZESZÓW

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Rzeszów

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Rzeszów odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Rzeszów oraz szkoły instruktorów nurkowania  Rzeszów BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Rzeszów odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Rzeszów gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Rzeszów – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Rzeszów lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Rzeszów Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Rzeszów w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Rzeszów Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Rzeszów IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Rzeszów

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Rzeszów w szkole instruktorów nurkowania Rzeszów jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Rzeszów jako instruktor nurkowania Rzeszów to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Rzeszów , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Rzeszów  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Rzeszów . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Rzeszów  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Rzeszów    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Rzeszów   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Rzeszów  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Rzeszów aby zostać instruktorem nurkowania Rzeszów  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Rzeszów . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Rzeszów za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Rzeszów . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Rzeszów zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Rzeszów poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Rzeszów . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Rzeszów , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Rzeszów prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Rzeszów  z każdego miasta w  Polsce .

 

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Rzeszów w szkole Instruktorów nurkowania Rzeszów , kurs na instruktora nurkowania   Rzeszów w szkole Instruktorów nurkowania Rzeszów

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Rzeszów , lub Assistant Instructor Rzeszów    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Rzeszów  w Szkole Instruktorów nurkowania Rzeszów  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Rzeszów został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Rzeszów  IANTD lub Asystenta Instruktora Rzeszów    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Rzeszów    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Rzeszów  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Rzeszów  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Rzeszów    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Rzeszów    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Rzeszów  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Rzeszów i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Rzeszów   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Rzeszów   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Rzeszów
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Rzeszów   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Rzeszów muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Rzeszów w Szkole Instruktorów nurkowania Rzeszów IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Rzeszów w  Szkole Instruktorów nurkowania Rzeszów IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Rzeszów w  Szkole Instruktorów nurkowania Rzeszów OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Rzeszów (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Rzeszów

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Rzeszów lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Rzeszów , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Rzeszów od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Rzeszów Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Rzeszów w  Szkole Instruktorów nurkowania Rzeszów

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Rzeszów po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Rzeszów możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Rzeszów w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Rzeszów nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Rzeszów Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Rzeszów Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Rzeszów Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Rzeszów Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Rzeszów Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Rzeszów Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Rzeszów Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Rzeszów Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Rzeszów Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Rzeszów Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Rzeszów Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Rzeszów Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Rzeszów Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Rzeszów Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Rzeszów Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Rzeszów Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Rzeszów Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Rzeszów Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Rzeszów Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Rzeszów Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Rzeszów Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Rzeszów Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Rzeszów Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Rzeszów Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Rzeszów Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Rzeszów Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Rzeszów Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Rzeszów Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Rzeszów Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Rzeszów Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Rzeszów Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Rzeszów Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Rzeszów Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Rzeszów Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Rzeszów Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Rzeszów open water crossover Rzeszów Szkole Instruktorów nurkowania Rzeszów

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Rzeszów  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Rzeszów     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Rzeszów Kursu instruktora nurkowania open water crossover Rzeszów w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Rzeszów do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Rzeszów przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Rzeszów  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Rzeszów wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Rzeszów . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Rzeszów  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Rzeszów możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Rzeszów Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Rzeszów Technical Wrek Iantd