SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA SIERADZ – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA SIERADZ

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA SIERADZ – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA SIERADZ

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Sieradz

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Sieradz odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Sieradz oraz szkoły instruktorów nurkowania  Sieradz BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Sieradz odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Sieradz gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Sieradz – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Sieradz lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Sieradz Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Sieradz w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Sieradz Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Sieradz IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Sieradz

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Sieradz w szkole instruktorów nurkowania Sieradz jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Sieradz jako instruktor nurkowania Sieradz to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Sieradz , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Sieradz  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Sieradz . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Sieradz  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Sieradz    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Sieradz   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Sieradz  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Sieradz aby zostać instruktorem nurkowania Sieradz  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Sieradz . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Sieradz za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Sieradz . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Sieradz zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Sieradz poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Sieradz . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Sieradz , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Sieradz prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Sieradz  z każdego miasta w  Polsce .

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Sieradz w szkole Instruktorów nurkowania Sieradz , kurs na instruktora nurkowania   Sieradz w szkole Instruktorów nurkowania Sieradz

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Sieradz , lub Assistant Instructor Sieradz    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Sieradz  w Szkole Instruktorów nurkowania Sieradz  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Sieradz został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Sieradz  IANTD lub Asystenta Instruktora Sieradz    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Sieradz    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Sieradz  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Sieradz  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Sieradz    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Sieradz    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Sieradz  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Sieradz i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Sieradz   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Sieradz   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Sieradz
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Sieradz   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Sieradz muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Sieradz w Szkole Instruktorów nurkowania Sieradz IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Sieradz w  Szkole Instruktorów nurkowania Sieradz IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Sieradz w  Szkole Instruktorów nurkowania Sieradz OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Sieradz (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Sieradz

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Sieradz lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Sieradz , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Sieradz od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Sieradz Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Sieradz w  Szkole Instruktorów nurkowania Sieradz

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Sieradz po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Sieradz możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Sieradz w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Sieradz nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Sieradz Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Sieradz Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Sieradz Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Sieradz Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Sieradz Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Sieradz Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Sieradz Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Sieradz Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Sieradz Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Sieradz Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Sieradz Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Sieradz Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Sieradz Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Sieradz Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Sieradz Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Sieradz Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Sieradz Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Sieradz Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Sieradz Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Sieradz Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Sieradz Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Sieradz Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Sieradz Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Sieradz Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Sieradz Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Sieradz Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Sieradz Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Sieradz Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Sieradz Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Sieradz Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Sieradz Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Sieradz Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Sieradz Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Sieradz Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Sieradz Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Sieradz open water crossover Sieradz Szkole Instruktorów nurkowania Sieradz

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Sieradz  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Sieradz     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Sieradz Kursu instruktora nurkowania open water crossover Sieradz w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Sieradz do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Sieradz przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Sieradz  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Sieradz wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Sieradz . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Sieradz  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Sieradz możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Sieradz Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Sieradz Technical Wrek Iantd