SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA SUWAŁKI – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA SUWAŁKI

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA SUWAŁKI – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA SUWAŁKI

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Suwałki

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Suwałki odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Suwałki oraz szkoły instruktorów nurkowania  Suwałki BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Suwałki odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Suwałki gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Suwałki – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Suwałki lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Suwałki Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Suwałki w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Suwałki Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Suwałki IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Suwałki

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Suwałki w szkole instruktorów nurkowania Suwałki jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Suwałki jako instruktor nurkowania Suwałki to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Suwałki , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Suwałki  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Suwałki . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Suwałki  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Suwałki    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Suwałki   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Suwałki  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Suwałki aby zostać instruktorem nurkowania Suwałki  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Suwałki . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Suwałki za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Suwałki . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Suwałki zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Suwałki poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Suwałki . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Suwałki , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Suwałki prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Suwałki  z każdego miasta w  Polsce .

 

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Suwałki w szkole Instruktorów nurkowania Suwałki , kurs na instruktora nurkowania   Suwałki w szkole Instruktorów nurkowania Suwałki

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Suwałki , lub Assistant Instructor Suwałki    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Suwałki  w Szkole Instruktorów nurkowania Suwałki  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Suwałki został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Suwałki  IANTD lub Asystenta Instruktora Suwałki    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Suwałki    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Suwałki  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Suwałki  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Suwałki    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Suwałki    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Suwałki  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Suwałki i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Suwałki   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Suwałki   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Suwałki
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Suwałki   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Suwałki muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Suwałki w Szkole Instruktorów nurkowania Suwałki IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Suwałki w  Szkole Instruktorów nurkowania Suwałki IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Suwałki w  Szkole Instruktorów nurkowania Suwałki OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Suwałki (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Suwałki

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Suwałki lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Suwałki , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Suwałki od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Suwałki Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Suwałki w  Szkole Instruktorów nurkowania Suwałki

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Suwałki po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Suwałki możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Suwałki w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Suwałki nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Suwałki Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Suwałki Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Suwałki Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Suwałki Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Suwałki Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Suwałki Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Suwałki Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Suwałki Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Suwałki Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Suwałki Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Suwałki Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Suwałki Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Suwałki Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Suwałki Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Suwałki Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Suwałki Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Suwałki Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Suwałki Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Suwałki Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Suwałki Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Suwałki Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Suwałki Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Suwałki Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Suwałki Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Suwałki Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Suwałki Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Suwałki Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Suwałki Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Suwałki Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Suwałki Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Suwałki Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Suwałki Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Suwałki Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Suwałki Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Suwałki Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Suwałki open water crossover Suwałki Szkole Instruktorów nurkowania Suwałki

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Suwałki  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Suwałki     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Suwałki Kursu instruktora nurkowania open water crossover Suwałki w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Suwałki do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Suwałki przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Suwałki  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Suwałki wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Suwałki . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Suwałki  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Suwałki możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Suwałki Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Suwałki Technical Wrek Iantd