SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA TARNÓW – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA TARNÓW

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA TARNÓW – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA TARNÓW

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Tarnów

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Tarnów odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Tarnów oraz szkoły instruktorów nurkowania  Tarnów BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Tarnów odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Tarnów gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Tarnów – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Tarnów lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Tarnów Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Tarnów w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Tarnów Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Tarnów IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Tarnów

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Tarnów w szkole instruktorów nurkowania Tarnów jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Tarnów jako instruktor nurkowania Tarnów to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Tarnów , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Tarnów  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Tarnów . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Tarnów  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Tarnów    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Tarnów   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Tarnów  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Tarnów aby zostać instruktorem nurkowania Tarnów  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Tarnów . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Tarnów za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Tarnów . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Tarnów zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Tarnów poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Tarnów . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Tarnów , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Tarnów prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Tarnów  z każdego miasta w  Polsce

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Tarnów w szkole Instruktorów nurkowania Tarnów , kurs na instruktora nurkowania   Tarnów w szkole Instruktorów nurkowania Tarnów

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Tarnów , lub Assistant Instructor Tarnów    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Tarnów  w Szkole Instruktorów nurkowania Tarnów  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Tarnów został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Tarnów  IANTD lub Asystenta Instruktora Tarnów    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Tarnów    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Tarnów  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Tarnów  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Tarnów    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Tarnów    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Tarnów  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Tarnów i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Tarnów   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Tarnów   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Tarnów
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Tarnów   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Tarnów muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Tarnów w Szkole Instruktorów nurkowania Tarnów IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Tarnów w  Szkole Instruktorów nurkowania Tarnów IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Tarnów w  Szkole Instruktorów nurkowania Tarnów OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Tarnów (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Tarnów

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Tarnów lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Tarnów , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Tarnów od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ukończony kurs EFR Tarnów Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Tarnów w  Szkole Instruktorów nurkowania Tarnów

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Tarnów po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Tarnów możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Tarnów w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Tarnów nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Tarnów Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Tarnów Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Tarnów Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Tarnów Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Tarnów Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Tarnów Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Tarnów Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Tarnów Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Tarnów Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Tarnów Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Tarnów Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Tarnów Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Tarnów Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Tarnów Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Tarnów Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Tarnów Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Tarnów Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Tarnów Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Tarnów Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Tarnów Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Tarnów Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Tarnów Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Tarnów Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Tarnów Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Tarnów Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Tarnów Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Tarnów Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Tarnów Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Tarnów Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Tarnów Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Tarnów Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Tarnów Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Tarnów Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Tarnów Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Tarnów Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Tarnów open water crossover Tarnów Szkole Instruktorów nurkowania Tarnów

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Tarnów  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Tarnów     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Tarnów Kursu instruktora nurkowania open water crossover Tarnów w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Tarnów do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Tarnów przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Tarnów  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Tarnów wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Tarnów . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Tarnów  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Tarnów możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Tarnów Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnów Technical Wrek Iantd