SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA TORUŃ – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA TORUŃ

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA TORUŃ – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA TORUŃ

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Toruń

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Toruń odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Toruń oraz szkoły instruktorów nurkowania  Toruń BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Toruń odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Toruń gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Toruń – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Toruń lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Toruń Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Toruń w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Toruń Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Toruń IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Toruń

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Toruń w szkole instruktorów nurkowania Toruń jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Toruń jako instruktor nurkowania Toruń to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Toruń , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Toruń  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Toruń . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Toruń  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Toruń    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Toruń   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Toruń  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Toruń aby zostać instruktorem nurkowania Toruń  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Toruń . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Toruń za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Toruń . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Toruń zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Toruń poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Toruń . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Toruń , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Toruń prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Toruń  z każdego miasta w  Polsce .

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Toruń w szkole Instruktorów nurkowania Toruń , kurs na instruktora nurkowania   Toruń w szkole Instruktorów nurkowania Toruń

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Toruń , lub Assistant Instructor Toruń    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Toruń  w Szkole Instruktorów nurkowania Toruń  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Toruń został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Toruń  IANTD lub Asystenta Instruktora Toruń    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Toruń    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Toruń  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Toruń  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Toruń    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Toruń    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Toruń  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Toruń i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Toruń   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Toruń   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Toruń
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Toruń   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Toruń muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Toruń w Szkole Instruktorów nurkowania Toruń IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Toruń w  Szkole Instruktorów nurkowania Toruń IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Toruń w  Szkole Instruktorów nurkowania Toruń OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Toruń (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Toruń

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Toruń lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Toruń , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Toruń od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Toruń Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Toruń w  Szkole Instruktorów nurkowania Toruń

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Toruń po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Toruń możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Toruń w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Toruń nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Toruń Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Toruń Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Toruń Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Toruń Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Toruń Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Toruń Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Toruń Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Toruń Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Toruń Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Toruń Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Toruń Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Toruń Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Toruń Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Toruń Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Toruń Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Toruń Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Toruń Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Toruń Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Toruń Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Toruń Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Toruń Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Toruń Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Toruń Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Toruń Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Toruń Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Toruń Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Toruń Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Toruń Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Toruń Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Toruń Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Toruń Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Toruń Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Toruń Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Toruń Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Toruń Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Toruń open water crossover Toruń Szkole Instruktorów nurkowania Toruń

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Toruń  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Toruń     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Toruń Kursu instruktora nurkowania open water crossover Toruń w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Toruń do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Toruń przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Toruń  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Toruń wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Toruń . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Toruń  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Toruń możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Toruń Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Toruń Technical Wrek Iantd