SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA WAŁBRZYCH – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA WAŁBRZYCH

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA WAŁBRZYCH – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA WAŁBRZYCH

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Wałbrzych

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Wałbrzych odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Wałbrzych oraz szkoły instruktorów nurkowania  Wałbrzych BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Wałbrzych odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Wałbrzych gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Wałbrzych – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Wałbrzych lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Wałbrzych Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Wałbrzych w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Wałbrzych Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Wałbrzych IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Wałbrzych

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Wałbrzych w szkole instruktorów nurkowania Wałbrzych jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Wałbrzych jako instruktor nurkowania Wałbrzych to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Wałbrzych , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Wałbrzych  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Wałbrzych . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Wałbrzych  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Wałbrzych    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Wałbrzych   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Wałbrzych  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Wałbrzych aby zostać instruktorem nurkowania Wałbrzych  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Wałbrzych . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Wałbrzych za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Wałbrzych . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Wałbrzych zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Wałbrzych poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Wałbrzych . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Wałbrzych , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Wałbrzych prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Wałbrzych  z każdego miasta w  Polsce .

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Wałbrzych w szkole Instruktorów nurkowania Wałbrzych , kurs na instruktora nurkowania   Wałbrzych w szkole Instruktorów nurkowania Wałbrzych

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Wałbrzych , lub Assistant Instructor Wałbrzych    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Wałbrzych  w Szkole Instruktorów nurkowania Wałbrzych  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Wałbrzych został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Wałbrzych  IANTD lub Asystenta Instruktora Wałbrzych    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Wałbrzych    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Wałbrzych  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Wałbrzych  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Wałbrzych    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Wałbrzych    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Wałbrzych  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Wałbrzych i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Wałbrzych   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Wałbrzych   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Wałbrzych
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Wałbrzych   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Wałbrzych muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Wałbrzych w Szkole Instruktorów nurkowania Wałbrzych IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Wałbrzych w  Szkole Instruktorów nurkowania Wałbrzych IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Wałbrzych w  Szkole Instruktorów nurkowania Wałbrzych OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Wałbrzych (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Wałbrzych

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Wałbrzych lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Wałbrzych , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Wałbrzych od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ukończony kurs EFR Wałbrzych Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Wałbrzych w  Szkole Instruktorów nurkowania Wałbrzych

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Wałbrzych po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Wałbrzych możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Wałbrzych w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Wałbrzych nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Wałbrzych Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Wałbrzych Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Wałbrzych Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Wałbrzych Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Wałbrzych Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Wałbrzych Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Wałbrzych Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Wałbrzych Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Wałbrzych Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Wałbrzych Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Wałbrzych Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Wałbrzych open water crossover Wałbrzych Szkole Instruktorów nurkowania Wałbrzych

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Wałbrzych  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Wałbrzych     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Wałbrzych Kursu instruktora nurkowania open water crossover Wałbrzych w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Wałbrzych do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Wałbrzych przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Wałbrzych  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Wałbrzych wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Wałbrzych . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Wałbrzych  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Wałbrzych możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Wałbrzych Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wałbrzych Technical Wrek Iantd